040 553 7119 jani.peltola@iststo.fi

Huoneiston muutostyöt

mennessä | loka 7, 2019

Laki velvoittaa osakasta ilmoittamaan remonteista, joita aikoo huoneistossaan tehdä (pois lukien kevyet pintaremontit kuten seinien ja/tai katon maalaus, tapetointi ym). Nimensä mukaisesti kyseessä on ilmoitus, ei lupahakemus – osakkaalla on lähtökohtaisesti laaja muutostyöoikeus hallitsemaansa huoneistoon.

Muutostyöoikeudessa on tärkeää pitää mielessä, että se koskee nimenomaan osakkaan hallinnassa olevaa tilaa. Yhtiön vastuulla oleviin rakenteisiin tai alueisiin koskettaessa muutostyö tarvitsee aina yhtiön erillisen luvan. Tämä tarkoittaa esim. märkätilaremontteja mutta myös kaikkea asuntojen ulkopuolella tehtävää työtä.

Ilmoitus tarvitaan aina näissä remonteissa:

 • Parketin, laminaatin tmv. asentaminen muovimaton tilalle.
 • WC:n, kph:n tai saunan pinnoitteiden (pl. lauteiden) korjaaminen, uusiminen tai poistaminen, jos työ vaikuttaa viemäröintiin, vesi- tai sähköjohtoihin, tai vesieristykseen
 • Vesikatkon aiheuttavat työt, esim. vesikalusteiden (hanat ym.) vaihtaminen
 • Perusjärjestelmiin (viemäri, vesi, sähkö, lämmitys ja ilmanvaihto) liittyvien laitteiden poistaminen, asentaminen tai muuttaminen, jos sillä on vaikutusta järjestelmän toimintaan.
 • Pyykki- tai astianpesukoneen asentaminen muuhun kuin valmiisiin liitäntöihin.
 • Kantavien väliseinien muutokset (huom: edellyttää aina rakennesuunnittelua ja viranomaislupia!).
 • Kevyiden väliseinien purku, siirto ym. jos seinässä kulkee sähköjohtoja tms.
 • Huoneiston ulko-oven lukituksen, postiluukun ja rakenteen sekä huoneiston ulkopuolelle näkyvän pinnoitteen muuttaminen.
 • Huoneen käyttötarkoituksen muuttaminen, esim. vaatehuone saunaksi (huom: edellyttää viranomaislupia!).

Epäselvissä tilanteissa kannattaa aina tehdä muutostyöilmoitus. Ilmoituksen tekeminen on myös osakkaan omaksi suojaksi; yhtiön vastuut rajautuvat, mikäli sillä ei ole ollut tietoa muutostyöstä ja tätä kautta mahdollisuutta valvoa tehtyä remonttia.

Muutostyöilmoitukset käsitellään mahdollisimman nopeasti. Remontin voi aloittaa heti, kun ilmoitus on käsitelty. Huomioittehan kuitenkin mahdollisista äänihaitoista ilmoittamisen muille asukkaille, mahdollisten järjestyssääntöjen noudattamisen työn ajankohdissa jne. Lisäksi on syytä pitää mielessä, että remontista syntyviä jätteitä ei saa viedä taloyhtiön jäteastiaan, eikä pihalla olevia pelastusteitä saa tukkia edes väliaikaisesti.

Taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus valvoa remontteja silloin, kun ne voivat vaikuttaa yhtiön ylläpitovastuulla oleviin rakenteisiin tai järjestelmiin. Yleisimmin kyse on märkätilaremontista, jossa uusitaan myös yhtiön ylläpitovastuulla olevat vesieristeet. Remonttin ryhtyvä osakas maksaa tällaisesta valvonnasta aiheutuvat kustannukset. Yhtiön teettämä valvonta ei siirrä remontin vastuuta taloyhtiölle. Osakas vastaa siitä, että remontti on toteutettu oikein.

Tehty remontti voi vaikuttaa ylläpitovastuisiin. Esimerkkinä vaatehuoneesta voi remontoida saunan (edellä kuvatuilla reunaehdoilla), mutta mikäli saunaa ei ole merkitty yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmään, sauna jää kokonaisuudessaan osakkaan ylläpitovastuulle. Toisin sanoen osakkaan oma remontti ei voi kasvattaa yhtiön ylläpitovastuita. Toinen tyypillinen osakkaan ylläpitovastuulle jäävä esimerkki ovat perustasosta poikkeavat hanat ja suihkusekoittimet.

Muutostyöilmoitus:

Muutostyöilmoitus tehdään kirjallisena ja siitä tulee käydä ilmi:

 • Yhtiö ja huoneisto, johon remonttia tehdään
 • Kuvaus remontista, esim. työseloste
 • Työn suunnittelijat, suorittajat ja valvojat
 • Arvioitu aikataulu

Lisäksi mukaan on hyvä liittää mahdolliset piirustukset, havainnekuvat ym. Ilmoituksen voi lähettää sähköpostitse jani.peltola (ät) iststo.fi .