040 553 7119 jani.peltola@iststo.fi

Isännöinti

mennessä | loka 7, 2019

Isännöitsijä on taloyhtiön hallituksen valitsema ”toimitusjohtaja”, joka johtaa taloyhtiötä operatiivisesti hallituksen ja yhtiökokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tärkeää tehtävien hoidon kannalta on, että ammattitaitoinen isännöitsijä ja hallitus ovat sopineet keskenään kunkin yhtiön kohdalla toimintamallista, valtuuksista ja tehtävien jaosta.

Asiakkaidemme asioita hoitaessamme ohjenuorina ovat aina
– kiinteistön arvon säilyttäminen
– asumisviihtyvyys ja
– talouden järkevä hoitaminen.

Isännöitsijän tehtävät määräytyvät voimassa olevien isännöintisopimusten mukaan asunto- ja kiinteistöyhtiöittäin, lisäksi käytössämme on erillispalveluhinnasto sopimusten ulkopuolisille tehtäville ja asioille. Isännöinti on ennen kaikkea asiantuntijapalvelu ja siihen sisältyy mm. taloyhtiön asioiden valmistelu, esittely hallitukselle ja yhtiökokoukselle. Laissa on ainoastaan mainittu joitakin isännöitsijälle kuuluvia erityistehtäviä kuten isännöitsijäntodistuksen antaminen sekä huolehtimisvelvollisuus yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Isännöitsijän tehtävä on johtaa ja organisoida hoitamiensa kiinteistöjen asioita yhdessä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa mm. huoltoyhtiöt, vakuutusyhtiöt ja pankit.

Isännöitsijän näkyvin tehtävä on hallitustyöskentely. Isännöitsijä valmistelee asiat päätöksentekoa varten sekä huolehtii niiden toimeenpanosta. Toinen tärkeä tehtävä on kiinteistön elinkaaren suunnitelmallinen hallinta, mikä tarkoittaa huolehtimista sen arvon säilymisestä tai noususta. Tähän liittyy taloussuunnittelu, ylläpitotehtävien järjestäminen sekä saneerausten ja perusparannusten suunnittelu ja organisointi.

Taloyhtiön taloushallintoon kuuluu mm. laskujenkäsittely ja hyväksyntä, vuokravalvonta, kirjanpito ja tilinpäätökset sekä tasekirjat. Isännöitsijä osallistuu tilinpäätösten ja toimintakertomusten laadintaan ja näin varmistetaan yhtiön kirjanpidon lainmukaisuus ja luotettavan varainhoito. Isännöitsijällä on näin toimiessaan aina kokonaiskuva taloyhtiön asioista.

Voit  hoitaa asioinnin sähköpostitse jani.peltola (ät) iststo.fi tai puhelimitse 040 553 7119. Voit myös jättää tarjouspyynnön verkkolomakkeella. Tapaamiset sopimuksen mukaan.

Hallituksen kokouksia ja yhtiökokouksia varten löydämme verkostostamme yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisen kokoustilan ydinkeskustasta, taloyhtiön läheltä (esim. ravintolan kabinetti tai lähikoulun tilat) tai muusta sopivasta suunnasta. Isännöitsijä tulee ilman erillisiä matkakuluja kokouksiin myös talon tiloihin.