040 553 7119 jani.peltola@iststo.fi

Osakeluettelomerkintä

mennessä | loka 7, 2019

Osakkeenomistaja on merkittävä yhtiön osakeluetteloon, jotta hän voi käyttää oikeuksiaan yhtiössä täysimääräisesti.

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti ”Osakkeen saajalla on oikeus käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia vasta, kun hänet on merkitty 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuun osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut yhtiölle, että hänen omistukseensa on tullut yhtiön osakkeita ja esittänyt asiasta luotettavan selvityksen.”

Osakeluettelomerkinnän tekemistä varten tarvitaan normaalissa huoneisto-osakkeen kaupassa

  • kopio kauppakirjasta
  • kopio osakekirjasta siirtomerkinnällä
  • selvitys varainsiirtoveron suorittamisesta

Välittäjäkaupassa välittäjä toimittaa yleensä nämä asiakirjat ostajan puolesta.

Varainsiirtoveron suorittaminen voidaan parhaiten osoittaa joko välittäjän allekirjoittamalla todistuksella, verotoimiston leimaamalla varainsiirtoveroilmoituksella tai verottajan nettipalvelun kautta lähetetyn varainsiirtoveroilmoituksen tulosteella. Pelkkä kuitti veron maksusta ei riitä.

Neuvomme mielellämme osakeluettelomerkinnän tekemisessä tarvittavista asiakirjoista muissa (esim. perintö) tapauksissa, että merkintä saadaan tehtyä kerralla kuntoon.